Encontro Internacional NOVAS TECNOLOXÍAS, DIVERSIDADE(S) E INNOVACIÓN DOCENTE NO ÁMBITO XURÍDICO Reflexións para alén do cosmético
04/12/2019
Encontro Internacional  NOVAS TECNOLOXÍAS, DIVERSIDADE(S) E INNOVACIÓN DOCENTE NO ÁMBITO XURÍDICO Reflexións para alén do cosmético
I SEMINARIO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN EN DEREITO
16/11/2019
18 e 19 de novembro: I SEMINARIO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN EN DEREITO
SEMINARIO INTERNACIONAL ORGANIZADO POLO INSTITUTO DE CRIMINOLOXÍA DA USC
22/10/2019
Seminario a celebrar esta semana na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela
Curso de Verán: "Menores, unha materia pendente: xustiza, educación...".
05/06/2019
Con este curso preténdese dar resposta ao que constitúe unha demanda non só do persoal especializado, senón tamén, e moi especialmente, da sociedade en xeral: obter respostas con respecto das polémicas xurdidas nos últimos tempos en relación ás/aos menores e as súas implicacións no sistema español de Xustiza. Actividade financiada con fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES AL ENCUENTRO INTERNACIONAL: SEXENIOS, ACREDITACIONES E INNOVACIÓN DOCENTE. PROBLEMÁTICAS EN EL ÁMBITO JURÍDICO
24/04/2019
ENCONTRO INTERNACIONAL: SEXENIOS, ACREDITACIÓNS E INNOVACIÓN DOCENTE
24/04/2019
Encuentro Internacional: Sexenios, Acreditaciones e Innovación Docente. Problemáticas en el ámbito jurídico