Contacto
Dirección de correo postal

Cristina Alonso Salgado

Secretaria da Xunta Directiva de AGAMIX
Área de Dereito Procesual
Departamento de Dereito Público Especial
Facultade de Dereito
Avda. Ángel Echevarri s/n
Campus Sur
15782 Santiago de Compostela


Cristina Torrado Tarrío
Vogal de AGAMIX

Área de Dereito Procesual
Departamento de Dereito Público Especial
Facultade de Dereito
Avda. Ángel Echevarri s/n
Campus Sur
15782 Santiago de Compostela Teléfono e fax

(+34) 981 56 31 00
Ext. 14640
Ext. 14752
Fax:
(+34) 981 56 31 00 / Ext.14637


  e- mail

agamix@iustitiaomnibus.org