Convenios / Contratos
CURSO DE VERÁN:
04 de septiembre del 2009
XUSTIZA E NOVAS TECNOLOXÍAS: A MODERNIZACION DA XUSTIZA EN ESPAÑA, UNHA TAREFA PENDENTE

Datas: 15, 16 e 17 de setembro
Lugar: Auditorio Municipal de Vilagarcía de Arousa
Nº de horas lectivas: 30
Directora: Mª Lourdes Noya Ferreiro
Secretario: Bernardino Varela Gómez
Este curso conta cun cofinanciamento das Direccións Xerais de Xustiza e Interior da Xunta de Galicia e do Concello de Vilagarcía de Arousa


PROGRAMA15 de setembro9:30 Recollida de acreditacións e documentación10:00 Inauguración10:30

Xustiza e novas tecnoloxías

D. Juan Carlos Campo Moreno, secretario de Estado do Ministerio de Xustiza (Pendente de Confirmar)11:45 Pausa12:00

A administración de xustiza no século XXI: a modernización da oficina xudicial

D. Antonio Dorado Picón, vocal do Consello Xeral do Poder XudicialMesa Redonda:

D. Antonio Dorado Picón, vocal do Consello Xeral do Poder Xudicial

D. José L. Seoane Spiegelberg, presidente da Audiencia Provincial da Coruña17:00

As tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) e a súa incorporación á oficina xudicial española

D. Ignacio Sánchez Guiu. Director xeral para a modernización da administración de xustiza (pendente de confirmar)Mesa Redonda: Dª. Ignacio Sánchez Guiu. Director xeral para a modernización

da administración de xustiza

D. Juan J. Martín Alvarez. Director xeral de Xustiza da Xunta de Galicia19:15 Pausa19:30

Novas tecnoloxías na actividade procesal de rexistro: documentación dos actos orais e arquivos de expedientes

Mesa Redonda:

D. Ignacio Flores Prada, profesor titular de Dereito Procesal da Universidad Pablo Olavide de Sevilla

Outro poñente pendente de confirmar

16 de setembro10:00

Instrumentos procesais para a investigación penal no marco das novas tecnoloxías: os medios audiovisuais e a súa lexítima utilización (videogravacións, intervención de comunicacións…)

D. Juan L. Gómez Colomer, catedrático de Dereito Procesal da Universitat Jaume I de CastellóMesa Redonda:

D. Juan L. Gómez Colomer, catedrático de Dereito Procesal da Universitat

Jaume I de Castelló

D. Bernardino Varela Gómez, profesor titular de Dereito Procesal da USC

Dª Mª Lourdes Noya Ferreiro, profesora titular de Dereito Procesal da USC12:00 Pausa12:30

Achega da Proba Electrónica ao Proceso Penal

Mesa Redonda:

Dª Raquel Castillejo Manzanares, profesora titular de Dereito Procesal da USC

Outro poñente sen confirmar17:00

A tecnovixilancia como medio de investigación criminal: as pulseiras telemáticas e outros dispositivos de control remoto

Mesa Redonda:

Comisario de Policía ou Inspector de Policía

Mª Angeles Catalina Benavente, profesora axudante doutora de Dereito

Procesal da Universidad Carlos III de Madrid18:00

As Intervencións corporais: a utilización do material xenético como medio de investigación criminal

Mesa Redonda:

D. Nicolás González Cuellar Serrano, catedrático de Dereito Procesal da

Universidad de Alcalá de Henares

D. Vicente Guzmán Fluja, catedrático de Dereito Procesal da Universidad

Pablo Olavide de Sevilla

Dª. Ines Iglesias Canle, profesora titular de Dereito Procesal da Universidade de Vigo19:00 Pausa19:30

A aplicación das novas teconoloxías ao proceso penal e o respecto dos dereitos fundamentais

D. Victor Moreno Catena, catedrático de Dereito Procesal da Universidad

Carlos III de Madrid e secretario da Conferencia Iberoamericana de Ministros

de Xustiza

17 de setembro10:00

A incidencia das novas tecnoloxías no proceso civil: aspectos xerais proba

D. Valentín Cortés Domínguez, catedrático de Dereito Procesal da Universidad Autónoma de Madrid. (Pendente de confirmar)11:00

Informes de detectives e os novos instrumentos de gravación e arquivo como proba no proceso civil

D. Juan Montero Aroca, catedrático de Dereito Procesal da Universitat de

València (Pendente de Confirmar)12:00 Pausa12:30

Mesa Redonda:

D. Victor Moreno Catena, catedrático de Dereito Procesal da Universidad Carlos III de Madrid e secretario da Conferencia Iberoamericana de Ministros de Xustiza

D. Valentín Cortés Domínguez, catedrático de Dereito Procesal da Universidad Autónoma de Madrid

D. Juan Montero Aroca, catedrático de Dereito Procesal da Universitat de València16:00

Redes de Cooperación xudicial Internacional:Iberred

Dª. Elena Domínguez Pérez, fiscal18:00

Redes de Cooperación xudicial Internacional: Eurojust

D. Agustín Azparren Lucas, maxistrado da Audiencia Provincial de Asturias
Volver