Asesoramiento
Información doutrinal e xurisprudencial actualizada aos/ás que dediquen a súa vida profesional ao Dereito. Trátase de ofrecer artigos doutrinales, sentenzas, normas que sirvan á actualización de coñecementos.

Servizos xurídicos a avogados/as, empresas, administracións e institucións en xeral.

Elaboración de informes, ditames, ou estudos que se nos requiran,

Execución de proxectos e concorrencia a convocatorias das Administracións Públicas.