Actividades
CONGRESO: A PERSECUCIÓN DOS ACTOS PIRATERÍA (2010-01-07)

Academia Galega de Seguridade Pública A Estrada, 14 e 15 de enero 2010
Dirección: José Carlos García Bouzas.-Director AGASP; Raquel Castillejo Manzanares.-Profesora Titular Derecho Procesal USC.
Toda la información en www.iustitiaomnibus.org, investigadoras@iustitiaomnibus.org. Para los/as miembros de la Policía la información en: wwww.agasp.xunta.es. Solicitado el reconocimiento de 1 CRÉDITO DE LIBRE ELECCIÓN (en trámite)

CURSO DE VERÁN: O CONFLITO E AS SÚAS TÉCNICAS (2009-09-01)

Datas: de 22 a 24 de setembro
Lugar: Auditorio de Muros
Número de horas lectivas: 30
Directora: Raquel Castillejo Manzanares
Secretaria: Cristina Torrado Tarrio
Este curso conta cun cofinanciamento do Concello de Muros
Curso recoñecido como actividade de formación permanente do profesorado non universitario pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
www.usc.es/cultura/uveran43_09.htm