Novas Anuncios
BOLSAS DE INTRODUCIÓN Á INVESTIGACIÓN (2010-02-05)
Resolución de 22 de decembro de 2009, da Presidencia da Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas, pola que se convocan bolsas de Introdución á Investigación para estudantes universitarios, no marco do Programa «Xunta para a Ampliación de Estudos».
ENTREVISTA Á PROFESORA CASTILLEJO MANZANARES (2009-09-21)
Reproducimos aqui a entrevista realizada á Profesora Castillejo Manzanares por parte do xornal "La Región" verbo do novo crime do terrorismo machista en Toen, Ourense.
‘Cando unha maltratada se rebela, morre’
O homicidio de Laura Alonso é, segundo os especialistas, un caso arquetípico de violencia machista.
www.laregion.es/noticia/101831/ourense/to
MATRÍCULA NA USC (2009-09-02)
Os alumnos que fixeron as PAAU no distrito universitario galego, no presente ano, non teñen que solicitar a admisión para iniciar estudos en titulacións sen límite de prazas, poden matricularse directamente. (Ver sección de Matrícula)
Anterior