Investigación

Liñas de Investigación

O perito ante os Tribunais de xustiza, Cooperación policial e xudicial internacional, Menores, Recursos, Execución, Proceso penal, Proceso civil, Mediación, Anomalías no funcionamento da Administración de Xustiza, Tòpica xurídica, Argumentación xurídica, Violencia de xénero.

Servizos e Recursos

Argumentación xurídica, mediación, resolución de conflictos, administración de xustiza e violencia de xénero

Palabras chave

Tópica; Argumentación; mediación; litixiosidade; tribunais de xustiza; xénero; menores