Programa

1. O Conflito e ós Métodos de Resolución de Conflitos. Créditos. 2.0
2. Técnicas de Análise do Conflito. Créditos. 4.0
3. Técnicas de Negociación. Créditos. 6.0
4. A Mediación. Créditos. 3.0
5. Técnicas de Mediación. Créditos. 5.0
6. Mediación Familiar e Escolar. Créditos. 8.0
7. Mediación no ámbito Civil, Mercantil e Bancario. Créditos. 8.0
8. Mediación Penal e no ámbito Veciñal. Créditos. 8.0
9. Traballo de Investigación e Exposición. Créditos. 16.0
10. Prácticas Tuteladas en Empresas. Créditos. 3.0