Novas Iustitia
CURSO DE VERÁN: A CONSTRUCIÓN DO XÉNERO E O SISTEMA DE (IN)XUSTIZA
27 de mayo del 2018

DÍA 19 DE XULLO

 

9:30

Acreditación

 

10:00

Inauguración

 

10:30

Miscelánea de debates en relación á interacción xénero-Xustiza

Cristina Alonso Salgado, Investigadora da área de Dereito Procesual da Universidade de Santiago de Compostela

Ana Rodríguez Álvarez, Profesora de Dereito Procesual da Universidade de Santiago de Compostela

Almudena Valiño Ces, Profesora de Dereito Procesual da Universidade de Santiago de Compostela

 

11:15

Muller e Dereito

Raquel Castillejo Manzanares, Catedrática de Dereito Procesual da Universidade de Santiago de Compostela

 

12:15

Pausa

 

12.45

Dereito, Persoa e Identidade Sexual. Debates urxentes en relación á realidade xurídica das persoas transxénero: menores, regulación, etc.

María Dolores Cervilla Garzón, Catedrática de Dereito Civil da Universidade de Cádiz.

Isabel Espín Alba, Profesora Titular de Dereito Civil da Universidade de Santiago de Compostela.

Carmen Fernández Morante, Profesora Titular de Didáctica e Organización da Universidade de Santiago de Compostela.

 

15:30

Comunicacións

 

16:00

Disfuncións xurídicas da heteronorma aplicada ás relacións homoeróticas

Marta del Pozo Pérez, Profesora Titular de Dereito Procesual da Universidade de Salamanca.

 

16:45

Verbo da xestación por subrogación: altruismo vs. mercantilización do corpo das mulleres

Carlos Lasarte Álvarez, Catedrático de Dereito Civil da Universidade Nacional de Educación a Distancia.

Ana Díaz Martínez, Profesora Titular de Dereito Civil da Universidade de Santiago de Compostela.

 

 

DÍA 20 DE XULLO

 

10:00h.-O exercicio ˗¿libre?˗ da prostitución e o Dereito do Traballo.

˗          Djamil Tony Kahale Carrillo, Profesor titular de Dereito do Traballo e a Seguridade Social da Universidade a Distancia de Madrid.

˗          Vicente Garrido Muyol. Catedrático de Dereito Constitucional da Universidade de Valencia.

 

11:00h.-Trata de persoas con fins de explotación sexual: aspectos criminolóxicos e vitimolóxicos. 

˗          Ramón García Albero, Catedrático de Dereito Penal da Universidade de Lleida.

˗          Lourdes Noya Ferreiro, Profesora Titular de Dereito Procesual da Universidade de Santiago de Compostela.

 

12:00h.-Pausa

 

12:30h.-Debates en relación á delincuencia sexual: agresións, abusos, acosos...preguntas e respostas dende o ámbito penal e procesual.

·          Patricia Faraldo Cabana, Catedrática de Dereito Penal da Universidade da Coruña

·          Gonzalo Quintero Olivares, Catedrático de Dereito Penal da Universidade Rovira i Virgili.

·          Víctor Moreno Catena, Catedrático de Dereito Procesual da Universidade Carlos III.

 

14:00h.-Pausa

 

16:00h. Muller suxeito pasivo do delito. Verbo da necesaria revisión crítica do concepto muller-vítima, da avaliación e tratamento do bullying a mulleres menores, etc.

˗          María Jesús Guardiola Lago, Profesora de Dereito Penal da Universidade de Lleida.

˗          Montserrat de Hoyos Sancho, Profesora Titular de Dereito Procesual da Universidade de Valladolid.

˗          Concepción Castillejo Manzanares, educadora e mediadora.

 

 

17:30h.-Clausura e entrega de diplomas

 

Presentación de Comunicacións

Só poderán remitir comunicación as persoas previamente inscritas.

As propostas versarán sobre aspectos vinculados coa temática do título das xornadas.

A extensión das propostas –que deberán ser remitidas antes do 27 de xuño a investigadoras@iustitiaomnibus.org- , debe situarse entre 5-10 follas (letra Times New Roman, tamaño 12, interliñado 1,5, espaciado posterior 18, espaciado anterior 0; sen espazos entre parágrafos).

Os textos estruturaranse coa seguinte orde: título; nome apelidos e ocupación ou filiación institucional; resumo de entre 500 e 1000 caracteres sen espazos; de 3 a 5 palabras chave. No asunto do correo indicarase “PROPOSTA DE COMUNICACIÓN”.

Nun prazo menor a 5 días, o Comité Científico comunicará a decisión sobre as comunicacións seleccionadas.

Cabe a posibilidade de presentar a comunicación aceptada en formato video. Se desexa optar por esta modalidade debe comunicalo previamente á organización a través do correo: investigadoras@iustitiaomnibus.org.

As comunicacións aceptadas e defendidas serán, no seu caso, obxecto de publicación.

 

Matrícula

http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/

 

Presentación de Comunicacións

Aberta a posibilidade para todas as persoas expertas ou investigadoras de calquera ámbito do coñecemento relacionado coa materia.

A información para a achega das comunicacións atópase  tamén en www.iustitiaomnibus.org

 

Información

investigadoras@iustitiaomnibus.org

www.iustitiaomnibus.org