Novas Iustitia
ENCONTRO: DELITOS SEXUAIS E REDES SOCIAIS
19 de febrero del 2019


O vindeiro 12 de marzo celebrarase na Sala de Xuntas da Facultade de Dereito o encontro "Delitos sexuais e redes sociais. Cara unha nova regulación", na que participarán:

•Víctor Moreno Catena, Catedrático de Dereito Procesual da Universidade Carlos III de Madrid.
•Francisco Javier Álvarez García, Catedrático de Dereito Penal da Universidade Carlos III de Madrid.
•Gonzalo Quintero Olivares, Catedrático de Dereito Penal da Universidade Rovira i Virgili de Tarragona.
•José María Asencio Mellado, Catedrático de Dereito Procesual da Universidade de Alacante.
•José Luis Balseiro Vigo, xefe rexional de operacións da Xefatura superior de Policía de Galicia.

Matrícula: 10€. Ingreso Banco Santander 00492584902214002210 (Titular: Universidade de Santiago de Compostela), facendo constar o nome da persoa que se matricula. O concepto que figurará: Delitos sexuais 5025.A9BR.64300.
Unha vez matriculada/o envíe o seu nome e apelidos xunto co xustificante de pago a: investigadoras@iustitiaomnibus.org

Información: www.iustitiaomnibus.org; investigadoras@iustitiaomnibus.org

Volver